Faktabokser

Patent

Patentering av en oppfinnelse gir enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i 20 år. For å få patent må du levere en søknad til Patentstyret. Oppfinnelsen må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Oppfinnelsen må også ha ”oppfinnelseshøyde”, noe som betyr at den må være ny og skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området.


Varemerke (kort)

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo og figur. Man kan beskytte et varemerke mot etterligninger gjennom å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret. Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres.


Varemerke (lang)

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo eller figur. Du kan beskytte et varemerke mot etterligninger gjennom å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret. Viktigste fordeler:

  • Gir enerett til å bruke merket som kjennetegn for egne varer og/eller tjenester
  • Gir enerett til å bruke merket i kommersielt øyemed, for eksempel bruk av navnet på selve varen, på innpakningen, i reklame, på internett, i muntlig omtale eller på annen måte. Eneretten gjelder i hele Norge.
  • Eneretten varer i 10 år, og kan fornyes hvert 10. år et ubegrenset antall ganger.

Krav for å få registrering:
Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres. Navn som kun angir varens art, egenskaper eller på andre måter beskriver varen, kan ikke registreres som varemerke. Eksempler på beskrivende merker er "grovbrød" for brød, "bringebær" for syltetøy og ”europareiser” for reisearrangementer. Navnet må ha særpreg. Andre viktige vilkår for registrering er at navnet ikke må være villedende og at det heller ikke kan forveksles med andres navn, foretaksnavn eller varemerke.


Design

Utseende og formen til et produkt, eller til deler av produktet. Begrepet omfatter også ikke-fysiske gjenstander, som skjermbilder for web, grafiske symboler o.l. For å få vern ved registrering må designet være nytt og ikke vært offentlig mer enn 12 måneder.


Patentstyret

Patentstyret er en statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet. De har som hovedoppgave å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer. I tillegg driver de utstrakt informasjonsvirksomhet om betydningen av industrielt rettsvern.


Immaterielle rettigheter

Samlebetegnelse for rettigheter til blant annet patent, varemerke og design. Gir innehaveren enerett til å utnytte egne produkter og tjenester kommersielt. Immaterielle rettigheter regnes som en forutsetning for økonomisk vekst, både for enkelt-bedrifter og for samfunnet.


Søkeverktøy (kort)

Patentstyrets søketjeneste, som er gratis og åpen for alle, viser all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, informasjon om betaling av avgifter samt journal med dokumenter. Verktøyet gir også muligheter for sammensetning av opplysninger, sortering og analyse.


Søkeverktøy (lang)

Gjør egne undersøkelser.

I Patentstyrets søketjeneste finner du all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design i Norge. Her får du kjapt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, informasjon om betaling av avgifter samt journal med dokumenter.

Du kan også selv finne svar på spørsmål som: ”hvordan brukes patenter, varemerker og design som verktøy i innovasjonsprosessen i Østfold sammenlignet med Rogaland?”

Søketjenesten er gratis og åpen for alle.


Navnesøk: domenenavn, foretaksnavn og varemerke - i ett søk 

«Navnesøk» er en søketjeneste som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk.

Det er mye å huske på når du skal starte bedrift. Du skal kanskje registrere både domene, foretak og varemerke. Rekkefølgen du registrerer navn i har betydning. Registrer gjerne domene først, deretter foretak og varemerke. Navnesøk vil hjelpe deg i å gjøre dette i riktig rekkefølge og begrense navnekonflikter og navnesnapping.


Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: