Talspersoner i Patentstyret

Jacob Calmeyer - Pressekoordinator

Jacob skaffer deg bakgrunnsinformasjon og oppretter kontakt med riktig talsperson.
Mobil: 97 54 84 63
E-post: jca@patentstyret.no

Direktør Per Foss

Per svarer på saker av administrativ, overordnet eller politisk karakter, samt industrielle rettigheters betydning for næringsliv og innovasjon.
Dir.tlf. 22 38 74 20
E-post: pfo@patentstyret.no
Les mer om Per

Otto Scharff - Avdelingsdirektør Digitale tjenester

Otto svarer på saker om informasjonsvirksomheten til Patentstyret, samt industrielle rettigheters betydning for næringsliv og innovasjon.
Dir.tlf. 22 38 76 69
Mobil 992 98 019
E-post: osc@patentstyret.no
Les mer om Otto

Andre talspersoner

Patentstyret har talspersoner innenfor de ulike virksomhetsområdene. Pressekoordinator finner den personen som kan svare best på spørsmålene dine.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: