Merknad om innarbeidelse/bruk

Patentstyret vil registrere en merknad i saker hvor dokumentert innarbeidelse/bruk har vært avgjørende for at merket kan registreres, jf. vml. § 3 tredje ledd jf. § 14 tredje ledd annet punktum.

Merknaden vil bli kunngjort i Norsk varemerketidende med INID-kode 521 og teksten "Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket". Dette vil også omfatte innarbeidelse/bruk som kun retter seg mot deler av merket eller varefortegnelsen.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Knut Andreas Bostad, tlf. 22 38 74 05.

(Endringen først publisert 4. januar 2011)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: