Hemmelighold i varemerkesøknader

Praktiseringen vår av hemmelighold i varemerkesøknader.

Varemerkesøknaden med bilag og dokumenter er normalt tilgjengelig for alle.

I henhold til varemerkeloven § 25 annet ledd er det imidlertid mulig å be Patentstyret om å unnta opplysninger om forretningshemmeligheter fra offentligheten. Opplysninger som er relevante for om et varemerke kan registreres eller som har betydning for omfanget av varemerkets vern, kan ikke unntas offentligheten.

Viktig: vær klar over at et endelig avslag på forespørsel om unntakelse av bestemte opplysninger fra offentligheten vil medføre at de aktuelle opplysningene blir offentliggjort.

(Endringen først publisert 4. januar 2011)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: