Merker søkt i sort-hvitt eller gråtoner får ikke lenger vern for alle farger

Varemerker i sort-hvitt eller gråtoner levert til Patentstyret fra og med 1. mars 2023, får nå kun vern slik de er søkt, og ikke i alle farger.

I norsk og nordisk rett har praksis lenge vært at merker registrert i sort-hvitt eller gråtoner også har vern i alle farger. Praksisen har skilt seg fra praksisen til EUs varemerkemyndighet, EUIPO, hvor sort-hvitt-merker kun gis vern for sort-hvitt-gjengivelsen av merket.

I forbindelse med endringer i varemerkeloven som trådte i kraft 1. mars 2023, ble Norges praksis på dette området harmonisert med EUs praksis. Merker levert til Patentstyret etter denne datoen, får kun vern i sort-hvitt eller gråtoner, altså slik de er søkt. Dette følger av varemerkeforskriften § 8 tredje ledd annet punktum. Tilsvarende endringer har også funnet sted i Danmark, Finland og Sverige.

Endringen påvirker merker som er «levert» til Patentstyret fra og med 1. mars 2023. Med ordet «levert» siktes det til søknadsdagen for nasjonale søknader, mens det for internasjonale utpekninger i Norge gjennom Madridprotokollen siktes til internasjonal registreringsdato eller etterfølgende utpekningsdato.

Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, og varemerker i sort/hvitt eller gråtoner som er levert til Patentstyret før 1. mars 2023 vil fortsatt ha vern i farger.

For at et merke skal anses for å være i farger er det ikke nok å angi i søknaden at merket er i farger –gjengivelsen av merket må i tillegg vise fargene. Fargene kan gjerne også presiseres i merkebeskrivelsen, men dette er det ingen krav om. 

(Logoer fra øverst: Starbucks Corporation, PepsiCo Inc og Shell Brands International AG)

Spørsmål om praksisendringen knyttet til sort-hvitt-merker kan rettes til:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: