Vurdering av 3D-merker

Patentstyret har endret praksis for vurdering av 3D-merker. Det er ikke lenger noen eksakt størrelseskrav ved vurdering av 3D-merker.

Tidligere praksis

Patentstyrets tidligere praksis har vært å vurdere 3D-merker i størrelsen 8x8 cm. Praksisen har vært basert på en tolkning av varemerkeforskriften § 8 annet og tredje ledd. Etter uttalelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) i sak 16/00197 (B) og sak 16/00203 (THE BOTANIST), har Patentstyret besluttet å endre denne praksisen.

Ny praksis

Det er ikke lenger noen eksakt størrelseskrav ved vurdering av 3D-merker. Dette medfører at merkene kan forstørres for vurdering av merkets enkeltheter. Retningsangivende for hvor mye vi kan forstørre slike merker er produktenes naturlige størrelse.

Viktig: Hvis oppløsningen av merket er av lav kvalitet, vil det i mange tilfeller ikke hjelpe at merket forstørres. Mindre elementer må fremkomme tydelige når merket forstørres. Det er derfor viktig at 3D-merkene sendes inn i form av bilder med god oppløsning slik at detaljene kommer klart frem når merket forstørres.

Først publisert 6. juni 2017

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: