Gode grunner til å registrere et varemerke

Et varemerke er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig at du sikrer deg eneretten til varemerket ditt.

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket ditt som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester. Hvis du havner i en konflikt, stiller du sterkere med en varemerkeregistrering.

Et varemerke:

 • representerer identiteten din i markedet
 • kan knyttes til kvalitet og omdømme
 • er viktig i markedsføringen av produktene og tjenestene dine
 • hindrer at andre bruker et varemerke som kan forveksles med ditt for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag 
 • øker konkurransefortrinnet og bedrer muligheten til å tjene penger på produktet ditt

Å registrere varemerket ditt er viktig fordi det gir deg en dokumentert enerett som kan:

 • bidra til at du oppnår større markedsandeler
 • gi deg mulighet til å forhandle om finansiering av utviklingskostnader
 • gi deg mulighet til å inngå salgs- og lisensavtaler med andre
 • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer
 • bidra til å forebygge konflikter
 • brukes som bevis i en konflikt

NB: Eneretten gjelder bare bruk i næringsvirksomhet, for eksempel bruk av merket på selve varen, på innpakningen, i reklame, i forretningsdokumenter, i muntlig omtale eller på annen måte. Eneretten hindrer ikke privatbruk.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: