Struktur på saksnummer

Informasjon om struktur på saksnummer ved innbetaling av fornyingsavgifter for varemerke og design, og årsavgifter for patent.

Det er viktig at oppbygging av saksnummer er riktig for å unngå feilregistreringar i systema våre.

NB: viss du brukar Patentstyret si teneste E-betaling for fornying av patent, varemerke eller design, vil riktig format automatisk følgje betalinga din.

Varemerke

 • Nasjonalt registreringsnummer
  3 til 6 siffer
  Døme: 123, 1234, 12345, 123456

Design

 • Registreringsnummer
  6 siffer (starter alltid med 0)
  Døme: 069232

Patent

 • EP nummer
  EP+7siffer
  Døme: EP1992768
 • PCT nummer
  PCT/landkode+årstall/6siffer *
  Døme: PCT/NO2011/123456
  * NB! dersom PCT-nummeret består av 5 siffer må man setje 0 framfor
  Eksempel: PCT/NO2006/025687
 • SPC nummer
  SPC/NO mellomrom årstall mellomrom 3 siffer
  Døme: NP 1994 009
 • Patentnummer
  6 siffer
  Døme: 312000
 • Søknadsnummer
  8 siffer (startar alltid med årstall)
  Døme: 20090012
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: