Tilslutning gitt til klasseoverskriftprosjektet

The Administrative Board and Budget Committee (ABBC) i EU si varmerkemerkemyndigheit, EUIPO, har gitt si tilslutning til arbeidet som er blitt gjort i klasseoverskriftprosjektet.

Det foregår for tida eit samarbeidsprosjekt mellom EUIPO, varemerkemyndighetene i EU-land, Sveits, Noreg og brukarorganisasjonar for å finne fram til kva for opplysningar i klasseoverskriftene som skal reknast som klare og presise.
(Les tidlegare nyheit om klasseoverskriftprosjektet)

Arbeidet er kome langt på veg, og med tilslutninga frå ABBC er prosjektet inne i sluttfasen.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: