Vurdering av distinktivitet

Kva betyr figurativ utforming i kombinerte merke.

Som ein del av det pågåande samarbeidet mellom EUIPO (EU si varemerkemyndigheit) og dei nasjonale myndigheitene, har Patentstyret delteke i eit harmoniseringsarbeid om vurderinga av særpreg for kombinerte merke.

Samarbeidet har vore begrensa til vurdering av kombinerte merke der teksten i merket reknast som direkte beskrivande eller manglar særpreg. Spørsmålet er når slike merke som heile kan reknast som særprega på grunn av den figurative utforminga.

Som det framgår i Common Communication har landa blitt einige om felles retningslinjer for korleis slike vurderingar bør gjerast.

Patentstyret meiner at norsk administrativ praksis er i samsvar med desse retningslinjene.

Harmoniseringsprosjekt i EU - CP3: Distinktivitet:

(først publisert 2. oktober 2015)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: