Del A, Formalia, publisering, prioritet, PPH, PCT mm (Kapitteloversikt)

1.    

Kapittel I Formalia 1 og 2, svarfrister og fristforlengelser

2.    

Kapittel II Språk i patentsøknader, oversettelse, utsatt behandling

3.    

Kapittel III Publisering, kunngjøring og hemmelighold av søknader og patenter

4.    

Kapittel IV Prioritet og virkninger av disse

5.    

Kapittel V Behandling av videreførte internasjonale patentsøknader (PCT)

6.    

Kapittel VI Avgifter og gebyrer for patentsøknader og patenter

7.    

Kapittel VII Akselerert saksbehandling (AKS), Komprimert saksbehandling (KOS), PPH (Patent Prosecution Highway)

 

                                                                                                                                                                                                                Til toppen