Del D Sluttbehandling (Kapitteloversikt)

1.

Kapittel I, Meddelelse

2.

Kapittel II, Innsigelsesprosedyre

3.

Kapittel III, Avslag

4.

Kapittel IV, Administrativ patentbegrensning

5.

Kapittel V, Henlegging og trekking

6.

Kapittel VI, Administrativ overprøving

7.

Kapittel VII, Klageadgang

 

                                                                                                                                                                                                                Til toppen