Gode grunner for å registrere design

Å utvikle produkter krever tid og investeringer. Ikke sjelden er det designet, det vil si utseendet, som skiller produktet ditt fra andres. Designet kan derfor ha stor verdi.

Få en unik posisjon i markedet

Ved å registrere designet får du enerett til utseendet av et produkt og til å utnytte det kommersielt. For at et design skal være beskyttet av designloven, må designet være registrert hos Patentstyret. Med en designregistrering har du et håndfast bevis på rettigheten din. Skulle du havne i en konflikt, stiller du sterkere med en designregistrering.

En designregistrering er viktig fordi den gir deg en dokumentert enerett som kan:

  • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på designet
  • bidra til at du oppnår større markedsandeler
  • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
  • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer
  • bidra til å forebygge konflikter
  • brukes som bevis i en konflikt

Hvis noen vil bestride rettigheten din, må de motbevise at du har enerett til designet. Bevisbyrden blir altså lagt på motparten.

Les mer om hvorfor registrerte rettigheter er viktig når du trenger ekstern kapital

Markedsføringsloven og åndsverkloven

Produkter som ikke er registrert under designloven hos Patentstyret, kan oppnå et visst vern gjennom annen lovgivning, først og fremst markedsføringsloven og åndsverkloven.

Markedsføringsloven tildeler ikke enerett som sådan, men forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk. Hvis du vil bruke markedsføringsloven mot en annen part, må du argumentere for at de har anvendt etterlikninger av produktet ditt. I tillegg må du bevise at dette har skjedd på en måte som er en urimelig utnyttelse av din innsats.

Med åndsverkloven kan du oppnå opphavsrett hvis produktet ditt har såkalt verkshøyde, det vil si at det må bære preg av skapende, individuell innsats. Om et produkt oppfyller kravet til verkshøyde, kan bare prøves ved en dom. Det er ikke mulig å registrere produkter under åndsverkloven.

Lær av andre

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: