Fornyelse / årsavgift

For å opprettholde rettighetene dine, må du betale fornyelsesavgifter for varemerke og design samt årsavgifter for patent.

Hvor mye, når og hvordan skal du betale?

Det er frivillig å fornye rettigheten din. Vi sender derfor ikke ut faktura på årsavgiften for patent, eller fornyelsesavgiften for varemerke og design.

OBS: Før du betaler: Hvis du skal gjøre endringer i søknaden eller registreringen, må du melde dette skriftlig til oss i god tid før du betaler fornyelsen.
Hvordan melde inn endringer.

Utsendelse av fornyelsesbevis: For varemerke og design sender vi fornyelsesbevis til innehaver eller fullmektig ca. 10 dager etter at vi har mottatt betalingen.  

Slik betaler du: Gå til Betalingsinformasjon

Priser: patent   |   varemerke   |   design

Varsling

Patentstyret sender et brev med varsel til deg som søker eller innehaver eller til fullmektigen din ca. to måneder før betalingsfristen. Patentkunder med fullmektig blir kun varslet når den første avgiften skal betales.

Vi anbefaler allikevel at du oppretter et gratis elektronisk varsel. 
Slik oppretter du et varsel.

Fornyelser og årsavgifter i andre land

Avgifter og gebyrer knyttet til fornyelser av varemerke- og designregistreringer og årsavgifter på patenter varierer fra land til land. For å vite hvor mye du skal betale i andre land, må du ta kontakt med fullmektigen din eller med patentverket i det aktuelle landet.

Hva skjer om du ikke betaler avgiften innen fristen?

Hvis du ikke betaler avgiften innen fristen, sender vi et siste varsel om dette til deg som søker eller innehaver eller til fullmektigen din. Dette brevet sender vi ca. to måneder før siste betalingsfrist. For å opprettholde patentsøknaden, patentet eller registreringen, må du betale årsavgiften eller fornyelsesavgiften og en tilleggsavgift (forsinkelsesavgift) innen seks måneder fra den opprinnelige betalingsfristen.

Patentsøknaden blir endelig henlagt eller patentet opphører hvis du ikke betaler årsavgiften og forsinkelsesavgiften innen siste frist.

Varemerke- og designregistreringen opphører hvis du ikke betaler fornyelsesavgiften og forsinkelsesavgiften innen siste frist.

Tidlig betaling:
Design: Du kan betale fornyelsesavgiften for design tidligst ett år før betalingsfristen.

Patent: Årsavgiften for patent kan tidligst betales 6 måneder før betalingsfrist.

Varemerke: Fornyelsesavgiften for varemerke: 

  • Varemerkeregistreringer som utløper før 1. mars 2024: Registreringer kan fornyes tidligst ett år før og senest seks måneder etter.
  • Varemerkeregistreringer som utløper fra og med 1. mars 2024: Registreringer kan fornyes tidligst seks måneder før og senest seks måneder etter.
  • Dette er på grunn av overgangsreglene i forbindelse med nytt regelverk.

Mulighet for å gjenopprette saken

Hvis du ikke har overholdt siste frist for betaling, og du dermed har tapt rettigheten din, kan du be om at saken likevel tas under fortsatt behandling.
Les mer om hva som skal til for å få innvilget fortsatt behandling til tross for fristoversittelse.

Mener du at du betalte innen siste frist? Da kan du kontakte Patentstyret.

Europeiske patenter i Norge

Mer informasjon om årsavgifter for EP-patenter i Norge.

Fornyelse av internasjonale registreringer

Design: internasjonale designregistreringer fornyes gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)

Varemerker: internasjonale varemerkeregistreringer fornyes gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)

Gjeldende regelverk

Lenkene går til Lovdata.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: