Fornyelse / årsavgift

For å opprettholde rettighetene dine, må du betale fornyelsesavgifter for varemerke og design samt årsavgifter for patent.

Priser for fornyelse

Varsling

Vi sender et brev med varsel til deg som søker eller innehaver eller til fullmektigen din ca. to måneder før betalingsfristen. Patentkunder med fullmektig blir kun varslet når den første avgiften skal betales.

Vi vil etterhvert slutte å sende brev med varsel. Du bør derfor opprette et gratis elektronisk varsel i søketjenesten vår. For å gjøre dette, søk opp saken og klikk på varslingsikonet til venstre. Knappen «Varsling sak(er)» vises. Klikk på denne og følg instruksene videre for å opprette elektronisk varsling. Du vil da få varsling på e-post ca. en måned før neste betalingsfrist.

Hvor mye, når og hvordan skal du betale?

Det er frivillig å fornye rettigheten din. Vi sender derfor ikke ut faktura på årsavgiften for patent, eller fornyelsesavgiften for varemerke og design.

For å se hvor mye du skal betale kan du søke opp saken i Patentstyrets søketjeneste. Klikk på saken i trefflisten for å åpne detaljert visning. Under kapittelet «Betaling» under hver sak kan du se hvor mye du skal betale og når. Klikker du på handlevognikonet kommer du til betalingstjenesten vår, der du kan betale med kort eller BankAxess, eller få betalingsopplysninger for å betale via bank.

For å bruke betalingstjenesten må du registrere deg som bruker.

Vi sender fornyelsesbrev for varemerke og design til deg som innehaver eller til din fullmektig innen 15 virkedager etter at vi har mottatt avgiften.

Hvis du ikke bruker betalingstjenesten vår

Sett beløpet inn på Patentstyrets konto (se betalingsinformasjon), og oppgi hva avgiften gjelder, inkludert søknadsnummeret, patentnummeret eller registreringsnummeret. Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret (se betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon om transaksjonen på e-post til regnskap@patentstyret.no.

Fornyelser og årsavgifter i andre land

Avgifter og gebyrer knyttet til fornyelser av varemerke- og designregistreringer og årsavgifter på patenter varierer fra land til land. For å vite hvor mye du skal betale i andre land, må du ta kontakt med fullmektigen din eller med patentverket i det aktuelle landet.

Varemerke og design: endringer i registreringen

Hvis det har skjedd endringer i registreringen din for varemerke eller design, for eksempel navn, adresse, endring av innehaver, fullmektig eller du ønsker å begrense antall klasser eller design, må du melde dette skriftlig til oss før du fornyer registreringen.
Se skjemaer 

Hva skjer om du ikke betaler avgiften innen fristen?

Patent

I alle saker uansett avgiftsår sender Patentstyret ut et siste varsel til deg som søker eller innehaver eller til fullmektigen din. Dette brevet sender vi ca. to måneder før siste betalingsfrist. For å opprettholde patentsøknaden eller patentet, må du betale årsavgiften og en tilleggsavgift (forsinkelsesavgift) innen seks måneder fra den opprinnelige betalingsfristen. Søknaden blir endelig henlagt eller patentet opphører hvis du ikke betaler årsavgiften og forsinkelsesavgiften innen siste frist.

Varemerke/design

Hvis du ikke betaler avgiften innen fristen, sender vi et siste varsel om dette til deg som søker eller innehaver eller til fullmektigen din. Dette brevet sender vi ca. to måneder før siste betalingsfrist. For å opprettholde registreringen, må du betale fornyelsesavgiften og en tilleggsavgift (forsinkelsesavgift) innen seks måneder fra den opprinnelige betalingsfristen. Registreringen opphører hvis du ikke betaler fornyelsesavgiften og forsinkelsesavgiften innen siste frist.

Alle områder

Hvis du ikke har overholdt siste frist for betaling, og du dermed har tapt rettigheten din, kan du begjære at saken likevel tas under fortsatt behandling.
Les mer om hva som skal til for å få innvilget fortsatt behandling til tross for fristoversittelse.

Mener du at du betalte innen siste frist? Da kan du kontakte Patentstyret.

PCT-søknader og EP-patenter i Norge

Mer informasjon om årsavgifter for EP-patenter i Norge.

Gjeldende regelverk

Lenkene går til Lovdata.

Mer informasjon om fornyelse og betaling

Fornyelse av internasjonale registreringer

  • Internasjonale designregistreringer må fornyes gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)
  • Internasjonale varemerkeregistreringer må fornyes gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: