EU-varemerke

Hvis du skal bruke varemerket ditt i flere EU-land, kan du sende en søknad til EUs varemerkemyndighet EUIPO.

Du kan oppnå varemerkebeskyttelse i alle 28 medlemslandene ved å sende kun én søknad.

Mer informasjon om EU-varemerke, og hvordan du går fram for å søke finner du på EUIPOs nettside om EU-varemerke.

Vær oppmerksom på at eiere av både nasjonale registreringer i de enkelte land, og eiere av EU-registreringer, kan komme med innsigelser mot registreringen din. Hvis innsigelsen blir tatt til følge, faller registreringen din i alle EU-landene. Hvis dette skulle skje, har du mulighet til å omgjøre søknaden om EU-varemerke til nasjonale søknader i de enkelte EU-land.

Hva koster det å søke EU-varemerke?

Kostnaden avhenger av hvor mange vare-/tjenesteklasser søknaden omfatter. Det er rimeligst å sende søknaden elektronisk.

Informasjon om avgifter finner du på EUIPOs nettside. Her finnes også en avgiftskalkulator.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: