EU-varemerke

Hvis du skal bruke varemerket ditt i flere EU-land, kan du sende en søknad til EUs varemerkemyndighet EUIPO.

Du kan oppnå varemerkebeskyttelse i alle 28 medlemslandene ved å sende kun én søknad.

Mer informasjon om EU-varemerke, og hvordan du går fram for å søke finner du på EUIPOs nettside om EU-varemerke.

Vær oppmerksom på at eiere av både nasjonale registreringer i de enkelte land, og eiere av EU-registreringer, kan komme med innsigelser mot registreringen din. Hvis innsigelsen blir tatt til følge, faller registreringen din i alle EU-landene. Hvis dette skulle skje, har du mulighet til å omgjøre søknaden om EU-varemerke til nasjonale søknader i de enkelte EU-land.

Hva koster det å søke EU-varemerke?

Kostnaden avhenger av hvor mange vare-/tjenesteklasser søknaden omfatter. Det er rimeligst å sende søknaden elektronisk.

Informasjon om avgifter finner du på EUIPOs nettside. Her finnes også en avgiftskalkulator.

Du finner også en kalkulator på nettsiden iprhjelp.no som kan gi en indikasjon på kostnader.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: