Vurdering av distinktivitet

Betydningen av figurativ utforming i kombinerte merker.

Som en del av det pågående samarbeidet mellom EUIPO (EUs varemerkemyndighet) og de nasjonale myndighetene, har Patentstyret deltatt i et harmoniseringsarbeid om vurderingen av særpreg for kombinerte merker.

Samarbeidet har vært begrenset til vurdering av kombinerte merker der teksten i merket anses som direkte beskrivende eller mangler særpreg. Spørsmålet er når slike merker som helhet kan anses særpreget på grunn av den figurative utformingen.

Som det fremgår i Common Communication har landene blitt enige om felles retningslinjer for hvordan slike vurderinger bør foretas.

Patentstyret anser at norsk administrativ praksis er i overenstemmelse med disse retningslinjene.

Harmoniseringsprosjekt i EU - CP3: Distinktivitet:

(først publisert 2. oktober 2015)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: