Vurdering av risiko for forveksling

Som en del av det pågående samarbeidet mellom EUIPO (EUs varemerkemyndighet) og de nasjonale myndighetene, har Patentstyret deltatt i et harmoniseringsarbeid om vurderingen av risiko for forveksling.

Samarbeidet har vært begrenset til hvilken betydning svake eller ikke-registrerbare merkeelementer skal ha i slike vurderinger.

Som det fremgår i Common Communication har landene blitt enige om felles retningslinjer for hvordan slike vurderinger bør foretas.

Disse retningslinjene medfører ikke noen endringer i norsk praksis.

Dette kan være relevant for følgende bestemmelser:

I varemerkeloven § 16 bokstav a, fremgår det at et varemerke ikke kan registreres hvis det krenker en annens rett til et varemerke her i riket .

Et slikt tilfelle kan foreligge der det eksisterer en risiko for forveksling med en tidligere rettighet, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Vurdering av om det foreligger en risiko for forveksling kan også være sentral i forhold til andre relative registreringshindringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, opphevelsesgrunner, jf. varemerkeloven § 29 og ugyldighetsgrunner, jf. varemerkeloven § 35.

(først publisert 10. februar 2015)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: