Samtykke

Hvis noen har et varemerke som er forvekselbart med ditt, kan du kontakte innehaveren og be om samtykke til registrering av merket ditt.

Et samtykke bør inneholder følgende:

  • Navn og adresse til innehaveren av den eldre registreringen.
  • Registreringsnummeret til den eldre registreringen.
  • Ditt navn og adresse.
  • Søknadsnummeret til din søknad.
  • En angivelse av hvilke varer og tjenester det samtykkes til. Hvis det gjelder et delvis samtykke, må du også innlevere en begrensning av varefortegnelsen som er i samsvar med samtykket.
  • Det må klart fremgå av samtykkeerklæringen at det er samtykke til registrering som er gitt. Samtykke til bruk er ikke tilstrekkelig.
  • Dato og signatur (påkrevd).

Eksempel

Ole Olsen, innehaver av varemerkeregistrering nr. 12345, ordmerket X, med adresse Ringveien 1, Oslo, samtykker til registrering og bruk av varemerkesøknad nr. 56789, det kombinerte merket X, tilhørende Lise Hansen, med adresse Ringveien 2, Oslo, for følgende varer og tjenester:

Klasse X

Klasse X

Dato og signatur

Vær oppmerksom på

Registreringen du gir samtykke til, kan bli et hinder hvis du senere vil registrere et merke som ligner.

Det kan derfor være lurt å inngå en avtale der du og innehaveren av det andre varemerke er enige om å ikke hindre hverandres varemerkeregistreringer også for fremtiden.

En slik avtale kan være i form av en sameksistensavtale.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: