Svarfristar design

Oversikt over fristar for besvaring av brev frå Patentstyret i designsaker.
Frist for å sende inn manglande prioritetsopplysningar 1 mnd frå brevet blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret. Frist følgjer av brevet.
Frist for å sende inn bilde i søknad med prioritet 1 mnd frå brevet blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret. Frist følgjer av brevet.
Svar på brev om manglar/rettingar i søknaden (utsegn) 2 mnd frå brevet blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret. Frist følgjer av brevet.
Frist for å sende inn mangande fullmakt før søknaden registrerast 1 mnd frå brevet blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret (2 mnd viss også andre manglar). Frist følgjer av brevet.

Frist for betaling

Frist for betaling av søknadsgebyr 1 mnd. frå fakturering. Frist følgjer av brevet. 
Frist for betaling av tilleggsklassar (utover 3) 1 mnd frå brevet blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret (2 mnd viss også andre manglar). Frist følgjer av brevet.
Frist for betaling av samregistreringsavgift 1 mnd frå brevet blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret. Frist følgjer av brevet. (§ 27 tredje og fjerde ledd) 1 mnd. frå fakturering. Frist følgjer av brevet.

Administrativ  overprøving

Faktura

1 månad

Retting av formelle manglar

14 dagar

Innehavarens første svar

1 månad

Frist for ytterlegare fråsegn

14 dagar

Fristforlenging

14 dagar

Klagefrist

2 mnd frå avgjerda blei tatt

Klagefrist

Klagefrist for avgjerder/vedtak

2 mnd frå melding om avgjerda blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret. Frist følgjer av brevet. (dl. § 37).

Frist for utsegn og/eller retting av manglar i klagen

2 mnd frå melding om avgjerda blei skrive av saksbehandlar hos Patentstyret. Frist følgjer av brevet. (dl. § 38 tredje ledd).

Fristforlenging

 Sjå utfyllande informasjon under Fristforlenging i designsøknadar

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: