Søk patent i Noreg

Vi tilrår at du les alle 13 punkta før du trykker «Start ny patentsøknad».

3. Profesjonell hjelp aukar sjansane dine

Det er strengje krav til kva patentsøknaden må innehalde allereie ved innlevering.  Det er også strengje krav til tidsfristar under søknadsbehandlinga. Eit patentbyrå kan hjelpe deg med å utarbeide og skrive patentsøknaden din, og dei vil passe på fristane for deg.

Statistikken viser at berre 1 av 10 som søkjer utan profesjonell hjelp lukkast i å oppnå patentvern. Ei av årsakene er dei strengje krava til dokumentasjon av oppfinninga. 

Sjansen for å oppnå patent er rundt 5 gonger så høg dersom søkjer får profesjonell hjelp frå rådgivarar og advokatar med IPR-kunnskap kontra det å freiste å levere sjølv. 

Ofte kan profesjonelle også hjelpe deg til å utnytte eineretten din betre.

Les meir om  profesjonell hjelp i søknadsprosessen

For ei oversikt over dei ulike patentbyråa og kva dei kan hjelpe deg med, kan du nytte rådgivardatabasen på iprhjelp.no

Har du lese alle 13 punkta øvst på sida?