Søk patent i Noreg

Vi tilrår at du les alle 13 punkta før du trykker «Start ny patentsøknad».

12. Har du ikkje norsk personnummer?

Patentstyret tilbyr ei sikker elektronisk løysing for kundane våre utan norsk personnummer. Du kan kommunisere elektronisk med oss, arkivere søknader, gjennomføre betalingar og finn kvitteringar og meldingar frå oss - alt på eitt stad.

Les korleis du kan levere ein søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk utan eit norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon berre på engelsk).

Har du lese alle 13 punkta øvst på sida?