Behandlingstid for designsøknader

Se når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for august 2019

Søknader om design

Du kan forvente svar på søknaden din innen 2 måneder.

Vårt mål: 3 måneder 

gronn_lys80.png

Hvis du har sendt svar til oss på brev om formelle mangler eller registreringshindringer, kan du forvente tilbakemelding innen 3 uker.

Vårt mål: 3 uker

gronn_lys80.png

Kundetilfredshet

92 % av dem som fikk registrert et design i 2018 var tilfredse med Patentstyret.

Vårt mål: 85 %

gronn_lys80.png

Kvalitetsmåling

I 2018 hadde 100 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlingen.

Vårt mål: 96 %

gronn_lys80.png

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: