Behandlingstid for designsøknader

Se når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for august 2021

Søknader om design

Du kan forvente svar på søknaden din innen 4 måneder.

Vårt mål: 3 måneder 

Gult trafikklys

Hvis du har sendt svar til oss på brev om formelle mangler eller registreringshindringer, kan du forvente tilbakemelding innen 3 uker.

Vårt mål: 3 uker

Grønt trafikklys

Kundetilfredshet

90 % av dem som fikk registrert et design i 2019 var tilfredse med Patentstyret. (Med tilfreds menes de som har gitt score 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5)

Vårt mål: 85 %

Grønt trafikklys

Kvalitetsmåling

I 2019 hadde 100 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlingen.

Vårt mål: 96 %

Grønt trafikklys

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: