Språkkrav for patentsøknader og patenter

Språkkrav for nasjonale patentsøknader.

Levering av patentsøknad

Patentstyret godtar søknader på norsk eller engelsk. Hvis søknaden er på et annet språk (for eksempel tysk), må du oversette den til norsk eller engelsk. Det er forskjellige frister for oversettelse avhengig av type søknad og hvilket språk søknaden er på.

I en patentsøknad skal tittel, beskrivelse, krav og tekst på tegninger være på samme språk (norsk eller engelsk).

Søknadstype og språk

Søknadstype Videreført PCT Nasjonal Nasjonal Nasjonal
Språk i søknad ved levering   Norsk/ engelsk Svensk/ dansk Tysk eller andre språk
Frist for oversettelse til norsk eller engelsk 2 mnd. etter videreføringsfrist (31 mnd.) Ikke mulig å endre språk etter levering 16 mnd. etter levering 3 mnd. etter levering
Varsel om oversettelse Ingen varsel   Varsel Varsel

 

Hvis du ikke leverer en oversettelse av PCT-søknaden til norsk eller engelsk innen 33 måneder fra prioritetsdato, vil vi anse søknaden som trukket. Manglende oversettelse av en nasjonal søknad innen fristen fører til at søknaden blir henlagt.

Når søknaden er levert på engelsk eller norsk, kan ikke språket i søknaden endres i ettertid.

Provisorisk vern

For å få provisorisk vern i Norge for en søknad på engelsk, må du levere en oversettelse av kravene til norsk, og Patentstyret må kunngjøre at det er levert en norsk oversettelse.

Du har mulighet til å rette i oversettelsen av kravene. Patentstyret må kunngjøre at det er sendt inn rettede krav og denne kunngjøringen må du betale et gebyr for.

Les mer om hvordan du sikrer at oppfinnelsen din har provisorisk vern i søknadsperioden

Saksbehandlingsspråk

Korrespondanse til deg som søker er som hovedregel på norsk, men du kan når som helst be oss om å bruke engelsk som saksbehandlingsspråk hvis du ønsker det. Dette kan gjøres både skriftlig og muntlig, via e-post, brev eller telefon. Vi anbefaler at du bestemmer deg tidlig i søknadsprosessen for hvilket språk du ønsker å benytte under saksbehandlingen.

For søknader levert før 1. januar 2015 kan du bare få realitetsuttalelser og granskingsrapport på engelsk. Andre brev vil være på norsk.

I søknadsbehandlingen kan du henvende deg til oss på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

I klagesaker vil all saksbehandling i Patentstyret være på norsk, også dine henvendelser må være på norsk.

Innholdet i søknaden

Tittel

Tittelen skal være på samme språk som resten av søknaden.

Sammendrag

Sammendraget skal være på samme språk som resten av søknaden.

Tegninger

Tekst på tegninger skal være på samme språk som resten av søknaden.

Meddelelse

Hvis søknaden er på engelsk, må du oversette kravene til norsk før søknaden blir godkjent til meddelelse. Du får en frist på én måned til å oversette kravene til norsk hvis det bare er dette som gjenstår før meddelelse.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: