Produkt for smøring av svingskiver til semitrailer
Foto: Lubesnake AS

Lubesnake: en genial og enkel idé må beskyttes med varemerke og patent

Ideen bak LUBESNAKE® er genial, men likevel så enkel at gründer Tore Jenssen tidlig innså at han var helt avhengig av å beskytte idé og produkt med både patent og varemerkeregistrering.

LUBESNAKE® er et nytt produkt for smøring av svingskiver til semitrailer. Svingskiva er den koblingen som holder trekkvogn og semitrailer sammen. (Se patenttegning lengre ned i artikkelen)

Om prosessen fra idé til patent

Tore Jenssen oppdaget at transportbransjen hadde et problem:

Svingskiva bør smøres ukentlig for trailere som er i daglig drift. Manglende smøring av svingskiva fører til stor slitasje på svingskive, og kan i verste fall føre til at glideflatene låser seg og kjøretøyet blir ustabilt å kjøre. Å smøre svingskiva er imidlertid en grisete og tidkrevende oppgave som sjåførene må gjøre selv, og i en stresset hverdag kan den oppgaven bli bortprioritert.

Gründeren startet med å stille seg følgende spørsmål:

Hvor mye tid bruker profesjonelle sjåfører på smøring av svingskive med dagens løsning? Hvor mye kan transportselskapet spare på å korte ned tida semitraileren ikke er i bevegelse? Hva er et minutt verd i kroner og øre? 

Jenssen mente det måtte finnes enklere måter å gjøre dette på. Hjemme i garasjen på Steinkjer kom ideen om å pakke fettet i en pølseform som kan legges på svingskiva uten at man behøver å være redd for å skitne seg til etter hvert.

Gründeren testet og prøveproduserte en tid for å finne det optimale produktet og riktig produksjonsmetode. Han tok etter hvert kontakt med Innovasjon Norge for å få deres mening og oppfatning av om dette var noe som kunne patenteres og skapes et levedyktig produkt av.

Med Innovasjon Norges positive tilbakemelding samt deres etableringsstøtte, kunne Jenssen kontakte Onsagers Patentbyrå for å utforme en patentsøknad sammen med en av deres patentingeniører.

Tegninger til Lubesnake-patentet (nr. 341419)

Immaterielle rettigheter gjør små aktører i stand til å konkurrere i et globalt marked

Tore Jenssen søkte patent i Norge i 2016 og fikk det godkjent. Søknaden ble også videreført gjennom det internasjonale søknadssystemet PCT. Utfordringen med å velge land man skal søke patent i, ligger i at LUBESNAKE® er et produkt som må sikres i de land som har semitrailere. Jenssen valgte derfor å peke ut alle de 162 landene i PCT-søknaden i første omgang.

I tillegg til patent ble det søkt varemerkebeskyttelse på LUBESNAKE®, og det ble sikret rettighetene til domene Lubesnake.com og fifthwheel.no. LUBESNAKE® er også varemerkeregistrert i EU og i USA.

Tore Jenssen har allerede sikret seg en avtale med den internasjonale tungvekteren Univar om distribusjon i Norden, og han jobber med konkrete planer om distribusjon til USA og resten av Europa.

Han har også fått forespørsler som omhandler markedene i Asia.

 

Gode hjelpere

LUBESNAKE® har hatt flere gode støttespillere med seg på veien.

T-lab var den første aktøren gründeren kontaktet. Her fikk han mange gode råd om oppstart, og han kom i kontakt med Magnus Hakvåg, CEO House of Knowledge, som var og er en god mentor når det gjelder patent.

Tore Jenssen nevner spesielt Kjetil Vatn, tidligere økonomidirektør i Norske Skog Skogn, har vært en viktig mentor og rådgiver, blant annet da avtalen med Univar skulle utformes. Knut Jenssen har bidratt med varemerkebygging. I tillegg har Trøndelag Forskning og Utvikling bidratt med rådgiving og Innovasjon Norge bidratt med økonomisk støtte.

LUBESNAKE® kom inn i inkubatoren til Proneo høsten 2017. Her har de fått rådgivning og utviklingshjelp, blant annet i arbeidet med å finne løsninger for å automatisere produksjonen.

Taushet er gull

Tore Jenssen har vært veldig bevisst på det å bruke fortrolighetsavtaler/ taushetserklæringer når han har vært i kontakt med ulike aktører underveis i prosessen. Dette gelder bankforbindelser, møter med oljeprodusenter, Trøndelag forskning og utvikling, t-lab, advokatkontorer, smøroljeteknisk personell, test-miljøer, regnskapsfirma og øvrige hjelpere.

I en tidlig fase etter at patentsøknad var sendt inn, var gründeren i møte med ett av verdens største oljeselskaper. Det ble brukt mye penger og 3 måneder på å få til en fortrolighetsavtale som begge parter kunne godta.

Først da fortrolighetsavtalen var signert, kunne han gå i samtale om selve produktet LUBESNAKE®

Samfunnsøkonomisk verdi

LUBESNAKE® har effektivisert prosessen og gjort oppgaven enklere. Sjåførene utfører oppgaven på en brøkdel av tiden det tok tidligere. For et stort transportselskap gir dette enorme innsparinger. En annen positiv effekt er det faktum at svinghjulet faktisk blir smurt, siden prosessen har blitt så mye enklere. 

"Vi opererer i et globalt marked, men har en sterk lokal forankring. Vi er opptatt av å skape verdier, arbeidsplasser og industriell vekst i Trøndelag, og i Norge. Derfor har vi satt opp produksjonen lokalt hjemme i Steinkjer, i stedet for å flagge den ut til lavkostland. Det gir oss stor handlefrihet med tanke på hvordan selskapet skal bygges videre", sier Tore Jenssen

"Lubesnake AS skal være en ansvarlig samfunnsaktør – vi skal bygge opp industri i Norge!"

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: