Pakker med Smartfish juicebaserte Omega 3-emulsjoner
Foto: Smartfish

Smartfish får større forhandlingsstyrke ved å patentere teknologien

«Vi opplever som et lite selskap å ha en langt større forhandlingsstyrke gjennom en patentert teknologi. Dette gir et langt sikrere grunnlag for å kunne satse på våre produkter og dermed også utvikle virksomheten videre.»

Smartfish er et bioteknologiselskap som utvikler, dokumenterer og kommersialiserer juicebaserte Omega 3-emulsjoner. Smartfish har flere drikker på markedet rettet mot både spesielle medisinske formål og mot idrettsutøvere for å forbedre restitusjon og immunforsvar. Drikkene er rike sammensetninger av fiskeolje, naturlige antioksidanter, myseproteiner, fiber og vitaminer.

Smartfish har patentsøkt produkter og teknologi kontinuerlig siden 2001 og har et godt og inngående samarbeide med Zacco Norway.

Patenter: Selskapet har i dag en sterk og omfattende portefølje av patentfamilier med innvilgende patenter i hele verden – inkludert USA - i tillegg til patentsøknader. De innvilgede patentene er i all hovedsak 'Compositions' – dvs. de dekker våre formuleringer. Dette gir oss en sterk og viktig beskyttelse fordi det gjør at ingen andre har lov til å lage samme produkt. Smartfish arbeider systematisk med forskning og utvikling, og har gjort dette i mange år. Patentering anses som en viktig og nødvendig del av arbeidet og bekrefter at det vi gjør har innovasjonshøyde og gir overraskende resultater.

Varemerker: Smartfish har i dag rettigheter til 3 varemerker som er registrert i land rundt i hele verden. Det er i dag 50 godkjenningen/registreringer for disse. Varemerkene benyttes på de kommersielle produktene Smartfish har i markedet. For Smartfish er varemerkeregistreringen en aktiv prosess, da vi alltid søker å oppnå beskyttelse for aktuelle varemerker.

Les mer om varemerkeregistrering

Les mer om patentering

Les mer om Smartfish

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: