Artiklar

Tegning med flere artikler som kan være piratkopierte

Korleis unngå piratkopiar i di bedrift?

Verksemdene kan støyte på problem med piratvarer på ulike måter. Falske varer kan kome inn i bedrifta sine forsyningskjeder, eller verksemda sine produkt kan blir forfalska.

Hender som jobber med PC.

Patentstyret si søkjeteneste - ei ukjend inspirasjonskjelde

Jobbar du med idear til ny teknologi eller nye produkt? Ofte kan det vere inspirerande å sjå kva som allereie finst av liknande teknologi på marknaden. Det kan vere noko du skal spinne vidare på, eller kanskje du finn ei nisje der det ikkje finst produkt i dag?

Bilde av fotballspiller Erling Braut Haaland

Derfor vel norske kjendisar å verne namnet sitt

Fleire og fleire begynner å sjå verdien av å verne varemerket sitt. Det gjeld også eit titalls norske kjendisar. Kjende namn som Karpe, Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo, Gabrielle, Magnus Karlsen, Astrid S og Fredrik Skavland har alle sendt inn søknader til Patentstyret.

Korleis bli best på kundeservice?

Patentstyret sitt kundesenter mottok Kundeserviceprisen i kategorien offentleg på Callsenterdagane i slutten av april. Det er firmaet SeeYou som deler ut prisen, og Patentstyret sine medarbeidarar gjekk til topps i konkurransen med 15 andre offentlege verksemder. Ein slik siger kjem ikkje av seg sjølv, men krev mykje forarbeid.

Pult med utskrifter og en som gjør notater

Har du ein IPR-strategi?

Formålstenleg bruk av immaterielle rettar i innovasjonen kan bidra til å skape og sikre verdiar, og å unngå feilinvesteringar. Det er viktig å tenkje på korleis dei immaterielle verdiane og rettane - patent, varemerke og design - skal forvaltas og foredlas.

Umoralske varemerke

I varemerkelova er det ei føresegn om at varemerke ikkje kan bli registrert viss dei «strider mot moral.» Det er ikkje ofte vi nekter eit merke på grunn av dette, men kva inneber eigentleg denne føresegna?

Sykkelhjelm viser forskjell mellom varemerke, patent og design

Kva er forskjellen på patent og varemerke?

Vi får ofte spørsmålet: «Kan eg ta patent på eit namn?» eller «kan eg ta patent på ein idé?» Mange trur at patent er eit sekkeord for alle typar rettar og einerett. Dermed trur dei det er mogleg å ta patent på det meste. Lat oss rydde litt i omgrepa og fjerne misforståing.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: