Dynatec AS

«Sidan starten har det vore ein viktig strategi for oss å patentere både nasjonalt og internasjonalt.»

DYNATEC AS produserer alt frå enkeltmaskiner til komplette liner for blant anna matproduksjon, produktkontroll og pakking. Sidan starten har det vore ein viktig strategi for oss å patentere både nasjonalt og internasjonalt. Vi har patentert alt frå industrielle pakkeløysingar og robotverktøy til kjemiske reaktorar og prosessar.

Grundig, innleiande gransking av ein norsk patentsøknad gir oss ei god sikring av kor eigna søknaden er for patentering i utlandet. Å søkje patent på norsk gjer oss mindre tilgjengelege for internasjonale konkurrentar i ein tidleg fase.

Dr. Werner Filtvedt, forskingsleiar i DYNATEC AS

Les fleire historier frå andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: