Nyheter

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

ballonger_varemerker960.jpg
300 000 varemerker i Norge

23. oktober 2018: Antall varemerker i Norge øker stadig, og i september 2018 godkjente Patentstyret varemerke nr 300 000.

Rapport_IR_intensive_naeringer960.png
IR-intensive næringer og økonomiske bidrag i Norge

22. oktober 2018: Patentstyret har utarbeidet en rapport som ser på bidrag til BNP, sysselsetting, handel og andre økonomiske indikatorer for næringer som har intensiv bruk av immaterielle rettigheter (IR), basert på en rangering av næringer i EU. Rapporten omfatter årene 2011-2013 og er på engelsk.

soknadsveiviser960.jpg
Enklere for deg å søke designregistrering i Norge

14. september 2018: Patentstyret tilbyr en ny, digital måte å søke design på. Søknadsveiviseren gjør det mulig å skrive søknad, sende, betale og få kvittering i én operasjon. Verktøyet leder deg gjennom søknaden trinn for trinn, med nyttige tips underveis.

patentretningslinjer960.jpg
Endringer i patentretningslinjer

5. september 2018: Patentfaglig team har foretatt følgende endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere: endringer i del A, kap. I og del A, kap. VII.

EuropeanInventorAward2018_960.jpg
European Inventor Award 2018 – vinnerne kåret

13. juni 2018: Hvert år deler Det europeiske patentverket (EPO) ut European Inventor Award til oppfinnere som har gitt et eksepsjonelt bidrag til sosial utvikling, teknologisk fremgang og økonomisk vekst. Årets priser ble delt ut 7. juni i Paris, Saint-Germain-en-Laye.

patentretningslinjer960.jpg
Endringer i patentretningslinjer

15. mai 2018: Patentfaglig team har foretatt følgende endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere: endringer i del A, kap. I og del C, kap II.

fullmakt960.jpg
Når fullmakten mangler

15. mai 2018: Fra denne dagen vil Patentstyret etterspørre manglende fullmakt bare én gang ved behandlingen av varemerke- og designsøknader og ved behandling av innsigelser og administrative overprøvinger.

R-i-sirkelen960.jpg
Vil beskytte varemerker og bekjempe ulovlig handel med piratkopier

14. mai 2018: Regjeringen vil modernisere regelverket for å beskytte produsenter og varemerker. I tillegg skal tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter styrkes. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor ut et høringsforslag til endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

EuropeanInventorAward2018_960.jpg
European Inventor Award 2018: finalistene er valgt

4. mai 2018: European Inventor Award er en kåring av de beste innovatørene i Europa, arrangert av Det europeiske patentverket, EPO. Oppfinnere bak 15 banebrytende innovasjoner er valgt ut. Du kan stemme på din favoritt blant finalistene.

wipd_film960_2.jpg
Beskytt ideen din, så kan du dele den med alle

2. mai 2018: I forbindelse med markeringen av World Intellectual Property Day 26. april, kjørte alle europeiske patentverk en felles kampanje for å få oppmerksomhet rundt beskyttelse av ideer. Vi brukte en felles video med teksting på 28 språk.

design_haag960.jpg
Internasjonal designregistrering

10. april 2018: Storbritannia blir medlem av den internasjonale ordningen for å registrere design, Haag-systemet, fra 13. juni 2018.

brexit960.jpg
Brexit: om varemerker og design

6. april 2018: Sju nasjonale, europeiske og internasjonale varemerke- og designorganisasjoner har sendt en felles erklæring til EU-kommisjonens brexit-team angående forhandlingene om Storbritannias utmelding fra EU, spesielt med hensyn til varemerke- og designrettigheter.

aarsrapport-2017-forside960.jpg
Patentstyrets årsrapport for 2017

3. april 2018: Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

design_haag960.jpg
Internasjonal designregistrering

23. januar 2018: Den internasjonale ordningen for å registrere design, Haag-systemet, har nå 67 medlemmer. Russland kan pekes ut i internasjonale søknader fra 28. februar 2018.

patent_saksbehandling960.jpg
Høyt aktivitetsnivå i patentavdelingen

23. januar 2018: I 2017 nedarbeidet vi restansen på patentområdet. Dette oppnådde vi gjennom ekstraordinær arbeidsinnsats blant de ansatte i patentavdelingen.

innovasjonstall960.jpg
Gode innovasjons-tall fra Patentstyret

16. januar 2018: Stadig flere nordmenn ønsker enerett til ideene sine, viser samlede tall for søknader til Patentstyret 2017. Antall varemerkesøknader setter rekord, mens søknadstall på patent og design ligger stabilt.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt