Nyheter

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

Endringer i patentretningslinjer

(21. februar 2020): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: Del C, kap. IV og V, og del D, kap. II og VI.

Graf som viser en økning

Rekordmange varemerkesøknader til Norge

(24. januar 2020): Aldri har utenlandsk næringsliv vist større interesse for å søke om enerett til navn og logoer i Norge. Fra norske næringsdrivende derimot, faller antall varemerkesøknader, viser ferske tall fra Patentstyret.

Brette papir - ideer til verdiskaping

Utredning om immaterielle rettigheters potensiale for verdiskaping

(14. januar 2020): Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken effekt immaterielle rettigheter har på verdiskaping i norsk næringsliv og hvordan dette kan virke inn på NFDs politikkutvikling. NFD vil derfor gjennomføre et prosjekt for å utrede dette nærmere.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt