Nyheter

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

Kvinner sjekker kalender på PC

Patent: endring ved fastsettelse av svarfrist i innsigelser

(24. februar 2021): Patentstyret endrer nå praksis i hvordan vi beregner fristen til å svare på en innsigelse. Vi vil fastsette fristen ut fra forfallsdatoen for innsigelsestiden. I saker med flere innsigere vil patenthaver nå få en felles svarfrist.

DNA-sekvens

Patentsøknader innen bioteknologi: ny standard for sekvenslister

(22. februar 2021): Den nye internasjonale standarden for sekvenslister blir den eneste som godkjennes for patentsøknader innen bioteknologi hos alle nasjonale, regionale og internasjonale myndigheter fra 1. januar 2022. Patentstyret har forpliktet seg til å følge den internasjonale standarden.

Patentstyrets direktør Kathrine Myhre (Foto: Beate Willumsen)

Ny direktør i Patentstyret

(25. januar 2021): «For å bygge et konkurransedyktig og vekstkraftig norsk næringsliv er de immaterielle rettighetene en del av kjernen», sier Kathrine Myhre, ny direktør i Patentstyret.


 

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt