Sterk global vekst i patentsøknader i 2015

(31. november 2016): Patentsøknader økte til 2,9 millioner i 2015 på grunn av sterk vekst fra Kina; etterspørselen etter andre immaterielle rettigheter økte også.

Innovatører fra Kina bidro til at patentsøknader på verdensbasis nådde ny rekord i 2015, da de for første gang leverte inn mer enn én million søknader på ett år og økte etterspørselen kraftig etter immaterielle rettigheter i verden.

Totalt leverte verdens innovatører 2,9 millioner patentsøknader i 2015, noe som representerer 7,8 % økning fra 2014 og betyr økt etterspørsel etter patentbeskyttelse for sjette år på rad. Dette kommer frem i WIPOs årlige World Intellectual Property Indicators (WIPI) rapport. Varemerkesøknader økte med 15,3% til 6 millioner i 2015, og designsøknader økte med 2,3% til 872 000 på verdensbasis.

Mens kinesiske innovatører leverte flest patentsøknader (1 001 406) i 2015, kom søknader fra USA på andreplass (525 296), etterfulgt av Japan med 454 285 søknader. Kinesernes søknader var primært rettet mot hjemlandet; kun 42 154 var rettet mot utlandet. Amerikanske innovatører er derimot mer internasjonalt rettet med 237 961 patentsøknader levert utenfor egne landegrenser.

Les også pressemeldingen fra WIPO (World Intellectual Property Organization) 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: