Immaterielle verdier i globale verdikjeder – ny rapport fra WIPO

(21. november 2017): Nye tall viser at nesten en tredjedel av verdien av produserte produkter solgt over hele verden er immateriell, som for eksempel merkevarer, design og teknologi. Dette kommer frem i en studie utført av WIPO (World Intellectual Property Organization).

Dette beløpet, omtrent USD 5,9 billioner i 2014, viser at de immaterielle verdiene til en bedrift utgjør dobbelt så mye som verdien av bygninger, maskiner og andre varige driftsmidler. Dette understreker at immaterielle rettigheter spiller en økende rolle i verdensøkonomien.

Rapporten «Intangible Capital in Global Value Chains» ser på hvor mye av inntektene som kan tilskrives arbeidskraft, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler i den globale verdikjeden av produksjonsaktiviteter. For å få innsikt i denne fordelingen, ble nasjonalregnskap, internasjonale handelsstatistikker og bedriftsdata fra hele verden undersøkt. Rapporten inneholder caser som fokuserer på kaffe, solcellepaneler og smarttelefoner.

Les mer på nettsidene til WIPO

Lenke til rapporten: Intangible Capital in Global Value Chains

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: