Årsrapport 2016

Patentstyrets årsrapport for 2016

22. mars: Årsrapporten gir deg oppdaterte tal innanfor patent, varemerke og design. Her finn du også informasjon om viktige hendingar, utviklingstrekk, utgreiingar og kommentarar (årsrapporten for 2016 er på nynorsk).
Les heile årsrapporten for 2016 (PDF) (Årsrapporten for 2016 er på nynorsk)

 

Viktige hendingar i 2016

  • stor auke i talet på patentsøknader
  • rekord i talet på varemerkesøknader frå norske søkjarar
  • lansering av elektroniske betalingsløysingar - enklare søknadsprosess for kundane
  • prosjekt «Kunden viser veg» gjennomført - meir tilpassa kundedialog ved bruk av tenestedesign
  • digitaliseringsprosjekt sett i gang med støtte frå Difi - viktig skritt mot betre søknadsprosessar
  • patentlandskapsanalyse - for å auke verdien av offentleg finansiert FoU
  • Patentstyret blant dei første med sertifisering etter ny kvalitetsstandard (ISO 9001:2015)
  • lansering av nye nettsider - skal auke forståinga av kva rolle IPR har i innovasjonsprosessen

Sentrale tal for 2016

Varemerke

Søknader 15 702
Registrert 13 294
Fornying 11 944
I kraft 217 437

Patent

Søknader 2 062
Godkjend 2 526
Validerte europeiske patent 4 495
I kraft 27 657

Design

Søknader 1 229
Registrert 1 278
Fornying 964
I kraft 9 543

 

Les heile årsrapporten for 2016 (PDF) (Årsrapporten for 2016 er på nynorsk)
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: