Endring i rutiner for registreringsbrev for europeiske patenter (EP-patenter)

13. desember 2018: Nye rutiner gjelder fra uke 1 i 2019. Da kan du selv hente registreringsbrevet for ditt validerte europeiske patent (EP-patent) i databasen vår, etter at det er kunngjort i Patenttidende.

EP-registreringsbrevet vil være tilgjengelig i databasen vår (https://search.patentstyret.no/) etter kunngjøring i Patenttidende.

Patentstyret bruker normalt 2-3 måneder på registrering av EP-patenter. Hvis du betaler valideringsavgiften når du leverer søknaden i Altinn og formaliakravene  (oversettelse og ev. fullmakt) er oppfylt, kan du registrere EP-patenter på 2-3 uker.

Gjennom varslingstjenesten vår kan du få varsling når EP-patentet er ferdigbehandlet og registrert. Dette skjer normalt 4-10 dager før kunngjøring.

Hvis du har spørsmål, send e-post til ep@patentstyret.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: