Representanter for norsk og kinesisk patentverk inngår avtale om patentsamarbeid.
Foto: Patentstyret

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid

(3. oktober 2019) Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har inngått en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Avtalen trer i kraft 1. april 2020.

Ordningen innebærer at de to landene kan gjøre bruk av hverandres patentfaglige granskning i saksbehandlingen. Slike granskninger er en viktig del av vurderingene nasjonale patentmyndigheter foretar når de skal avgjøre om ny teknologi tilfredsstiller kravene til patentering.

Avtalen ble undertegnet av visekommissær He Hua fra det kinesiske patentverket CNIPA og direktør i Patentstyret, Per A. Foss under generalforsamlingene til WIPO (Verdensorganisasjon for immaterialrett - World Intellectual Property Organization) i Genève. 

Avtalen gjelder i første omgang et såkalt PPH-samarbeid. PPH står for Patent Prosecution Highway, og er en ordning som gjør det mulig for samarbeidende patentmyndigheter å bruke hverandres uttalelser om patentbarhet. 

En PPH-behandling kan dermed redusere unødvendig dobbeltarbeid i saksbehandlingen og gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å få patent i det andre landet.

Mer informasjon om Patent Prosecution Highway (PPH)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: