To menn som ser skeptisk ut
Foto: iStockphoto

Advarsel mot useriøs aktør – ny metode for å selge varemerkeregistrering

(11. februar 2020): Patentstyret har mottatt informasjon om en aktør som feilaktig utgir seg for å samarbeide med Patentstyret for å hjelpe bedrifter med å registrere varemerker.

Aktøren kontakter næringsdrivende via SMS og sier at han har blitt gjort oppmerksom på at bedriften ikke har registrert varemerke. Han oppfordrer virksomheten til å ta kontakt slik at han kan hjelpe til med dette.

Patentstyret samarbeider ikke med private aktører som opererer på denne måten for å få bedrifter til å registrere varemerker. Les mer på nettsidene våre om hva vi kan hjelpe deg med og vår rolle.

NB: Vær oppmerksom på at opplysninger om varemerker, patenter og design er offentlig tilgjengelige. Dermed er det mulig å bruke databasene til Patentstyret og andre IPR-myndigheter over hele verden til å skaffe bakgrunnsinformasjon for useriøs markedsføring, falske eller misvisende fakturaer mv.

Patentstyret vil følge med på utviklingen i tiden fremover, og vurdere ytterligere tiltak dersom denne virksomheten fortsetter.

Ta gjerne kontakt med kundesenteret vårt hvis du har opplevd noe liknende.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: