Representanter for norsk og kinesisk patentverk inngår avtale om patentsamarbeid.
Foto: Patentstyret

Nye muligheter for raskere og rimeligere patentering i Kina

(23. mars 2020): Høsten 2019 inngikk Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader. Avtalen trer i kraft 1. april 2020 og varer i utgangspunktet i tre år.

Avtalen er en pilot for et såkalt PPH-samarbeid. PPH står for «Patent Prosecution Highway». Dette er en ordning som gjør det mulig for samarbeidende patentmyndigheter å bruke hverandres granskning og uttalelser om patenterbarhet i saksbehandlingen. Slike granskninger er en viktig del av vurderingene nasjonale patentmyndigheter foretar når de skal avgjøre om en søknad tilfredsstiller kravene til patentering.

PPH-behandling kan dermed redusere unødvendig dobbeltarbeid i saksbehandlingen og kan gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å få patent i det andre landet.

Vilkårene for å be om PPH-behandling ved levering av patentsøknad til den kinesiske patentmyndigheten (CNIPA) (PDF)

Vilkårene for å be om PPH-behandling ved levering av patentsøknad til Patentstyret (PDF)

Mer informasjon om Patent Prosecution Highway (PPH)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: