R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Klassifisering av varer og tjenester for varemerker: Norsk praksis harmonisert med EUIPO og EU

(20. januar 2021): EUIPO er EU-landenes felles varemerke- og designmyndighet som behandler søknader om design og varemerker med vern for hele EU. Norske oversettelser av den harmoniserte databasen over varer og tjenester (HDB) er nå tilgjengelig i EUIPOs klassifikasjonsverktøy TMclass.

Harmoniseringen er særlig relevant for søkere som ønsker å registrere varemerket sitt i flere land.

Det blir enklere for deg som skal søke varemerkebeskyttelse i Europa. Du kan bruke samme liste over varer og tjenester i flere land, og får tilgang til enkle oversettelsesverktøy både hos EUIPO og Patentstyret.

Du kan nå velge mellom over 60 000 varer og tjenester når du søker hos Patentstyret. Det betyr at du kan være trygg på at EUIPO og varemerkemyndigheter i alle EU-land er enige om klassifikasjonen og godtar de samme listene over varer og tjenester. Dette gjelder også for 13 andre varemerkemyndigheter utenfor EU.

At norsk praksis er blitt harmonisert på dette området, er et konkret resultat av det gode samarbeidet EUIPO og Patentstyret har til beste for søkere i EØS-området.

Til sammen 81 varemerkemyndigheter deltar i TMclass.
Les mer om TMclass 

Tilgang til den harmoniserte databasen:

  • De norske oversettelsene ligger i TMclass fra 20. januar 2021.
  • Patentstyrets klassifikasjonsverktøy Produktvelgeren inneholder de nye varene og tjenestene innen få dager. Her finner du også et godt verktøy for å oversette mellom norsk og engelsk.

Under utvikling:

  • Søknadsveiviseren vil foreløpig ikke gi full tilgang til hele HDB-databasen. For å få tilgang til hele databasen kan du starte søknaden med å lage liste over varer og tjenester i Produktvelgeren.
  • Vi vil kvalitetssikre de norske oversettelsene i Produktvelgeren og TMclass fortløpende. 
  • Vi vil fortsette å videreutvikle brukervennligheten i Produktvelgeren slik at den fungerer godt også etter utvidelsen til 60 000 varer og tjenester.

Spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt på + 47 22 38 73 00

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: