Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved levering av internasjonale patentsøknader under PCT

(1. desember 2022): På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO (World Intellectual Property Organization) meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for levering av internasjonal patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. januar 2023:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 13830 til NOK 14570
  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 17710 til NOK 18760

For internasjonale patentsøknader levert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 2080 til NOK 2190
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 3120 til NOK 3290

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: