Koronaviruset

Koronavirus og Patentstyrets tjenester

Fra 1. oktober 2022 opphever Patentstyret den midlertidige koronainstruksen om å innvilge fristforlengelse på grunn av Covid19.

Sist oppdatert: 30. september 2022.

Patentstyret innførte i mars 2020 en midlertidig koronainstruks om å innvilge fristforlengelse til den som ba om dette på grunn av Covid19. Instruksen gjaldt fristforlengelser i saksbehandlingen eller for å rette formelle mangler. 

Denne koronainstruksen blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du har spørsmål knyttet til dette:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: