Foto: iStock

Ny utgave av klassifikasjonen for design

(15. desember 2022): Patentstyret plasserer alle design i forskjellige klasser etter hva slags type produkt de viser. Vi bruker et internasjonalt system som heter «Locarno-klassifikasjonen». En ny utgave trer i kraft 1. januar 2023.

Designsøknader som er levert inn etter 1. januar 2023 vil bli klassifisert etter den nye 14. utgaven av Locarno-klassifikasjonen.

Design som allerede er klassifisert i henhold til en tidligere utgave vil beholde den opprinnelige klassifisering.

Mer informasjon om klassifiseringen

Oversikt over hovedklasser og underklasser:

Locarno klassifikasjon - 14. utgave

Den engelske utgaven av Locarno Classification er tilgjengelig på nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: