Flagg fra nordiske land og EU
Foto: iStockphoto

Patentrekord: Nordiske land øker – Norge faller

(6. april 2022): Pandemien ser ikke ut til å ha stanset innovasjonsevnen i mange av verdens land. Norge er likevel det eneste nordiske landet som ikke bidrar til en økning i europeiske patentsøknader i 2021.

Det europeiske patentverket (EPO), som behandler europeiske patentsøknader, mottok 188 600 søknader fra hele verden i 2021. Det er en økning på 4,5 prosent fra 2020, og det høyeste antall søknader noensinne.

De andre nordiske landene har en sterk økning. Med et lite fall i søknader, havner Norge på en 25. plass. Sverige gjør det best, og havner på topp 10 av alle verdens land, sammen med blant annet USA og Tyskland. Kinesiske foretak står for den kraftigste økningen, med 24%.

Bekymret over utviklingen

Noe av bakgrunnen for Norges plassering kan tilskrives at vi har en annen næringssammensetning enn våre naboland. Likevel er direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre, bekymret over utviklingen.

– Disse tallene viser at vi må få økt tempo på innovasjon av både produkter og tjenester. Vi lever fremdeles godt på vår råvarebaserte økonomi, men samtidig er det viktig med omstilling og et grønt industriløft, sier hun, og påpeker at selv om vi er et lite land så har vi gode forutsetninger for å lykkes.

Ser man på patentsøknader pr. millioner innbygger får Norge en bedre plassering, med en 16. plass.

Øker mest

De fleste nye patentsøknader til Europa er innenfor digital kommunikasjon, medisinsk teknikk og datamaskinteknikk.

Det er også en økning i patentsøknader innen legemidler (opp 6,9%) og bioteknologi (opp 6,6%), som understreker en høyere innovasjonsaktivitet innen vaksiner og andre helsetjenester.

Les mer på EPOs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: