En oversikt over flere internasjonale varemerker
Foto: iStockphoto

Rekordmange varemerkesøknader i 2021

(24. januar 2022): Etter en nedgang under pandemiens første år, kan det se ut til at trenden har snudd. Patentstyret har aldri mottatt flere varemerkesøknader enn i pandemiåret 2021. Og her ligger det flere rekorder.

Totalt mottok Patentstyret 18 142 varemerkesøknader i løpet av fjoråret. Det er en økning på ni prosent sammenlignet med 2020. De ferske tallene kan tyde på at pandemien ikke har svekket innovasjonsinteressen hos søkerne.

Bør følge nøye med

14 221 søknader kom fra utenlandske søkere, og står dermed for det meste av økningen. Det betyr at Patentstyret også har en ny rekord for antall søknader fra utlandet.

– Det kan se ut som at både utenlandske og norske næringsdrivende skjønner at rettigheter er viktige og drivende for økt omsetning og verdiskaping. I tillegg viser tallene at interessen for å ha rettigheter i Norge er rekordstor, sier Patentstyrets direktør Kathrine Myhre.

Patentstyret har mottatt flest søknader fra USA. Amerikanske søkere har sendt inn 2 817 søknader om enerett til navn, logoer o.l., som er en dobling fra 2020.

– Dette betyr at norske bedrifter bør følge nøye med, og være på vakt. Når flere utenlandske selskaper søker varemerkebeskyttelse i Norge, er det fordi de finner det norske markedet interessant. Det betyr også at det er viktig at norske bedrifter sørger for sine egne rettigheter, sier Myhre.

Flere norske privatsøkere

3 921 av søknadene kom fra norske søkere. Dette er en svak økning etter to år med nedgang, og her troner søkere innen legemiddelindustri og ølbryggeri på toppen.

Men det er ikke norske foretak som har sørget for en økning. I pandemiens første år var antall søknader fra privatpersoner lavere enn det har vært tidligere. Det har imidlertid snudd. Søknader fra privatpersoner økte fra 9 prosent til hele 13 prosent i 2021.

Flere tall

Tallene i statistikk-modulen vår oppdateres daglig. Her finner du grafer, nøkkeltall og utviklingstrekk. 

Du vil også finne flere tall og utviklingstrekk i årsrapporten vår som kommer tidlig i mars.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

  • Elisabet Mæland Fosse
    Avdelingsdirektør, Kommunikasjon og kunnskap
    Tel: 90881173, emf@patentstyret.no
  • Vilde Brandtzæg Clausen
    Pressekontakt, Kommunikasjon og kunnskap
    Tel: 92823898, vbc@patentstyret.no
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: