Søk design

For å søke om designregistrering i Norge leverer du en søknad til Patentstyret. Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker "Start søknaden" nederst.

6. Søke om flere design samtidig

Du kan søke om inntil 10 design i samme søknad, hvis de har samme eier og hører til samme produktkategori (hovedklasse i systemet for produktklasser, Locarnoklasse).

Du betaler da en avgift for hvert design utover det ene som er inkludert i søknadsavgiften. Ønsker du å søke om flere enn 10 design i samme søknad, må du søke via Altinn.

Du kan se hvordan vi teller antall design i illustrasjonen under.

Se hvordan du kan telle antall design