Søk design i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker «Start designsøknad».

6. Søke om flere design samtidig

Du kan søke om flere design i samme søknad, hvis de har samme eier og hører til samme produktkategori (hovedklasse i systemet for produktklasser, Locarnoklasse).

Du betaler da en avgift for hvert design utover det ene som er inkludert i søknadsavgiften. Ønsker du å søke om flere enn 100 design i samme søknad, må du søke via Altinn.

Du kan se hvordan vi teller antall design i illustrasjonen under.

Se hvordan du kan telle antall design

Har du lest alle 11 punktene øverst på siden?