Lillian_Elena.jpg

Jeg har en rettighet

Ta vare på rettighetene dine. Rettigheter kan gi mulighet for samarbeid.

Forny rettigheten din

For å opprettholde rettigheten din må du fornye den med jevne mellomrom.

  • Varemerke: du kan fornye varemerket ditt hvert 10. år så lenge du ønsker det.
  • Design: du kan fornye designet ditt hvert 5. år i inntil 25 år til sammen.
  • Patent: du opprettholder eneretten ved å betale årlige avgifter i inntil 20 år.

Det er frivillig å fornye rettigheten din. Patentstyret sender derfor ikke ut faktura for betaling av fornyelsesavgift eller årsavgift. Hvis du ønsker å opprettholde rettigheten din, kan du betale avgiften elektronisk. 
Les mer om fornyelse og årsavgifter

Melding om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig

Hvis du skal gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter, må endringene gjøres før du fornyer rettigheten din.
Bruk dette skjemaet i Altinn «Melding til Patentstyret om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig».

Hvis du ikke har mulighet til å bruke Altinn, kan du bruke skjemaene i PDF-format på siden Skjemaer.

Følg med på om noen krenker rettigheten din

Du må selv følge med på om noen krenker rettigheten din.

Det kan du gjøre ved å jevnlig overvåke markedet, bruke internett og følge med på aktuelle konkurrenter.  Det finnes også virksomheter som kan overvåke markedet for deg. Jobber du i flere markeder og med store varemengder, kan det være aktuelt å inngå et samarbeid med Toll, slik at de kan stoppe vareleveranser hvis det er mistanke om innførsel av ulovlige kopier. 

Du kan også bruke varslingstjenesten vår. Da får du beskjed hvis noen søker om å registrere rettigheter innenfor samme område.

Varemerke: hva gjør du hvis noen krenker varemerket ditt?

Har du oppdaget at andre bruker et varemerke som ligner ditt eget, for samme eller lignende varer eller tjenester? Dette kan være en krenkelse av din rettighet. 

Du kan ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av varemerket. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til varemerket.

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, kan du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av varemerkeregistrering vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Design: hva gjør du hvis noen kopierer designet ditt?

Hvis du oppdager at andre selger et design som du mener er et inngrep i designregistreringen din, bør du først vurdere nøye om du synes at det andre designet gir det samme helhetsinntrykket som designet ditt.

Hvis du mener det er et inngrep, bør du ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av designet. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til et design.

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, må du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av designregistrering vil vise datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Dette vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Patent: hva om andre krenker patentet ditt?

Dette er utfordrende, og du bør alliere deg med et patentbyrå eller et advokatfirma.

Det er vanlig å først sende brev til den du mener krenker dine rettigheter. Ofte kommer dere frem til en løsning gjennom forhandlinger, men andre ganger må saken bli løst i retten.

For å stoppe inngrep, kan domstolene raskt utstede en såkalt midlertidig forføyning. Dette betyr at konkurrenten din blir pålagt å stanse produksjon, markedsføring og salg av produktet til saken kommer opp for retten. En behandling i rettsapparatet tar lengre tid, og retten bestemmer en eventuell erstatning. Dette kan du kreve fra det tidspunktet patentsøknaden ble publisert. Rettssaker føres i hvert enkelt land, og hvis du må forsvare patentet i flere land, kan kostnadene bli store. På sikt vil det bli en felles patentdomstol for mange av EU-landene.

Utnytt rettigheten din kommersielt

Dokumenterte rettigheter gjør det enklere å inngå samarbeidsavtaler som for eksempel lisensiering. Slik kan du utvide markedet gjennom samarbeid med andre. Du kan også lisensiere inn for å bygge videre på andres produktutvikling.

Det er viktig å gjøre et godt forarbeid med å fastsette verdien av rettighetene og inngå gode avtaler med samarbeidspartnerne. Patentrettigheter kan også pantsettes, og kjøpes og selges på linje med andre verdipapirer.

Mer om pantsetting av patenter 
Mer om lisensiering

Følg med på konkurrentene dine

Ved hjelp av søketjenesten vår kan du holde deg oppdatert på hva konkurrentene dine gjør og hvilke rettigheter de søker.

Du kan få inspirasjon til videre produktutvikling og dessuten finne aktuelle samarbeidspartnere som du ser har rettigheter innenfor fagområder som er interessante for din virksomhet. 

Du kan lagre søkene og bli varslet når det kommer nye søknader.

Klager på foretaksnavn

Foretaksnavn eller firmanavn registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Hvis andre registrerer et navn du mener ligger for nært ditt, kan du klage på registreringen til Patentstyret. 
Mer informasjon om klager på foretaksnavn 

Klager – varemerke, design og patent

Du kan klage på avgjørelser som er truffet av Patentstyret i din egen sak eller i andre saker der du mener noen har fått en rettighet på feil grunnlag. 
Mer informasjon om klager/konflikter

Vi hjelper deg

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med en veileder eller en saksbehandler. Du er også velkommen til å besøke oss i lokalene våre i Oslo.

Ta et kurs

Vi tilbyr kurs for nybegynnere og de mer erfarne, både frokostmøter og heldagskurs.
Les om kurstilbudet

Offentlige aktører

Andre offentlige aktører som kan hjelpe deg med blant annet forretningsstrategi og økonomisk støtte er Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), SIVAs nettverk - klynger, inkubatorer osv.
Les om støtteordninger på nettsidene til Innovasjon Norge.
Du kan også få tips på Starte og drive bedrift-siden på Altinn

Private rådgivere

Private rådgivere og patentbyråer kan hjelpe deg med søknaden din, og følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger. På tross av navnet har et patentbyrå som regel eksperter på alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker og design.
Se oversikt over aktører på IPRhjelp.no

Lær av andre

Se hvordan andre har gjort om sine ideer til verdier for seg og virksomheten.

Få hjelp på veien

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med en veileder eller en saksbehandler.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei