Ta vare på rettigheten din

Ta vare på dine søknader og rettigheter. Betal og forny søknaden eller rettigheten din, utnytt den kommersielt gjennom samarbeid med andre, følg med på dine konkurrenter og om noen krenker rettigheten din.

Gå direkte til betalingsinformasjon

Forny søknaden eller rettigheten din

For å opprettholde rettigheten din må du fornye den med jevne mellomrom.

  • Varemerke: du kan fornye varemerket ditt hvert 10. år så lenge du ønsker det.
  • Design: du kan fornye designet ditt hvert 5. år i inntil 25 år til sammen.
  • Patent: du kan opprettholde patentsøknaden eller patentet ditt ved å betale årlige avgifter fra søknaden kommer inn og i inntil 20 år. For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller søkes om inntil ytterlige fem års beskyttelse (SPC).

Patentstyret sender ikke ut faktura for disse avgiftene, da det er frivillig å opprettholde søknaden eller rettigheten din. Du kan betale 6 måneder før betalingsfristen for patent, varemerke og design.
Innlogging for elektronisk betaling

Men, Patentstyret sender brev med varsel til søker, innehaver eller fullmektig i god tid før betalingsfristen.

Hvordan skal du betale?
Se betalingsinformasjon.

Priser
Varemerker   |   Design   |   Patent

Du kan også selv sette opp et elektronisk varsel og få en varsling på e-post ca. en måned før betalingsfristen.
Les hvordan du gjør dette.

Melding om endringer:
Hvis du skal gjøre endringer i søknaden eller rettigheten din, må du melde dette skriftlig til oss før du betaler. Du kan bruke skjemaet i Altinn for overdragelse, fusjon, endring av navn, adresse eller fullmektig.
For sletting av klasse (varemerke) eller samregistrering (design), eller endring av varemerke, kan du bruke skjemaet Andre endringer (pdf).

Utnytt rettigheten din kommersielt

Dokumenterte rettigheter gjør det enklere å inngå samarbeidsavtaler som for eksempel lisensiering. Slik kan du utvide markedet gjennom samarbeid med andre. Du kan også lisensiere inn for å bygge videre på andres produktutvikling.

Det er viktig å gjøre et godt forarbeid med å fastsette verdien av rettighetene og inngå gode avtaler med samarbeidspartnerne. Patentrettigheter kan også pantsettes, og kjøpes og selges på linje med andre verdipapirer.
Mer om pantsetting av patenter 
Mer om lisensiering

Følg med på om noen krenker rettigheten din

Du må selv følge med på om noen krenker rettigheten din.

Overvåk markedet, bruk internett og følg med på aktuelle konkurrenter.  Det finnes også virksomheter som kan overvåke markedet for deg. Jobber du i flere markeder og med store varemengder, kan det være aktuelt å inngå et samarbeid med Toll, slik at de kan stoppe vareleveranser hvis det er mistanke om innførsel av ulovlige kopier. 

Du kan også bruke varslingstjenesten vår. Da får du beskjed hvis noen søker om å registrere rettigheter innenfor samme område.
Les hvordan du kan selv sette opp et varsel 
Les mer om hva du kan gjøre om andre krenker rettigheten din

Følg med på konkurrentene dine

Ved hjelp av søketjenesten vår kan du holde deg oppdatert på hva konkurrentene dine gjør og hvilke rettigheter de søker.

Du kan få inspirasjon til videre produktutvikling og du kan finne aktuelle samarbeidspartnere som du ser har rettigheter innenfor fagområder som er interessante for din virksomhet. 

Du kan lagre søkene og bli varslet når det kommer nye søknader.

Klager på foretaksnavn

Foretaksnavn eller firmanavn registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Hvis andre registrerer et navn du mener ligger for nært ditt, kan du klage på registreringen til Patentstyret. 
Mer informasjon om klager på foretaksnavn 

Vi hjelper deg 

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med en veileder eller en saksbehandler. Du kan også avtale et møte med oss.

Offentlige aktører

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Sivas nettverk av klynger, inkubatorer, katapultsentre osv. kan hjelpe deg med blant annet forretningsstrategi og økonomisk støtte.
Se oversikt over offentlige aktører
Se også Starte og drive bedrift hos Altinn

Private rådgivere

Private rådgivere og patentbyråer kan hjelpe deg med søknaden din, og følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger. På tross av navnet har et patentbyrå som regel eksperter på alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker og design.
Se oversikt over aktører på IPRhjelp.no

Lær mer - ta et kurs

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: