Jeg søker enerett

Du kan sikre deg enerett på navn, logoer, oppfinnelser og design på ulike måter.
Sykkelhjelm viser forskjell mellom varemerke, design og patent

Du kan søke flere typer enerett for den samme ideen eller det samme produktet: Se eksemplet over. En sykkelhjelm kan inneholde:

  • tekniske elementer som kan beskyttes med patenter,
  • utseendet beskyttes av en designregistrering, og
  • navnet eller logoen med varemerkeregistrering.

Tips: kanskje du har behov for domenenavn og foretaksnavn også. Les mer om disse og andre strategier lenger ned på siden.

Andre strategier

Domenenavn og foretaksnavn
Du bør også vurdere om domenenavn og foretaksnavn er aktuelt, slik at du sikrer full frihet til å bruke det aktuelle navnet og unngår at andre tar navnet i bruk. Sjekk navnesok.no - en nettside som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk.

Forretningskonsept / forretningsidé
En forretningsidé, -konsept eller -metode kan i utgangspunktet ikke registreres som verken patent, varemerke eller design, men markedsføringsloven beskytter til en viss grad mot at andre kopierer slike konsepter og prøver å utnytte din innsats.

Hemmelighold
Noen velger å holde for eksempel tekniske oppfinnelser og fremgangsmåter hemmelig, og beskytter det på den måten. Da er det viktig å ha gode avtaler med samarbeidspartnere som trenger å få innblikk i virksomheten, slik at du unngår uønsket kopiering eller at bedriftshemmeligheter kommer på avveie. Lær om forretningshemmeligheter på webinaret vårt.

Opphavsrett, copyright, åndsverk
Retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, eller en film. Denne rettigheten kan ikke registreres, men oppstår når verket skapes.

Selvtest

Ta selvtesten på iprhjelp.no, og se hvilke rettigheter som er aktuelle for deg.

Søk i utlandet

Hvis du ønsker å søke om enerett på ideen din i andre land, bør du tenke på dette tidlig i prosessen, spesielt når det gjelder oppfinnelser. Søknadsprosessen kan være kompleks og det vil som oftest lønne seg å få hjelp av en profesjonell rådgiver.
Mer om varemerkeregistrering i andre land
Mer om designregistrering i andre land
Mer om patentering i andre land

Få hjelp på veien

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål om hvilken rettighet som passer best til din virksomhet. Du kan ringe kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med en veileder eller en saksbehandler. Du kan også avtale et møte med oss.

Private rådgivere

Private rådgivere og patentbyråer kan hjelpe deg med søknaden din og følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger. Patentbyråer er eksperter på alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker, design og strategisk IPR-rådgivning.
Se oversikt over aktører på IPRhjelp.no

Offentlige aktører

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Sivas nettverk av klynger, inkubatorer, katapultsentre osv. kan hjelpe deg med blant annet forretningsstrategi og økonomisk støtte.
Se oversikt over offentlige aktører
Se også Starte og drive bedrift hos Altinn

Lær av andre

Les om hvordan andre virksomheter har tatt vare på ideer og teknologi.
Se flere eksempler.

Lær mer - ta et kurs

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: