Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg.

Mann ser på en PC

Vel riktig type einerett

Skisser av mulige varemerker

Namn og logo

Få einerett til eit varemerke som skil dine varer og tenester frå andre sine.
Glassblåsing

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.
Skisse på en oppfinnelse

Oppfinning

Få patent på oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.

Vi har vunnet Kundeserviceprisen i 2019 og 2020 for offentlig virksomhet.

Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

28 Jan. 09.00-09.45

Fra varemerke til merkevare

Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i det hele tatt noen forskjell, og hvordan skal du gå frem for å få eneretten til et navn eller en logo?

10 Feb. 09.00-10.30

Arbeidstakeroppfinnelser

Hvem har egentlig retten til den ansattes kunnskap? Et webinar om rettighetene og pliktene som gjelder ved arbeidstakeroppfinnelser. Passer for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

16 Feb. 09.00-10.30

Frokostmøte for IP-praktikere og administratorer

Vi fortsetter suksessen fra tidligere år og arrangerer digitalt frokostmøte rettet mot deg som jobber som IP-praktiker, assistent eller administrator.

02 Mar. 14.00-16.00

IP Assessment – how to improve informed decision making

A series of three connected webinars on IP-related challenges and issues. The main emphasis is on technology and patenting, but the presenters will also broaden the scope to address other IP areas and related contexts.

11 Mar. 09.00-10.00

IP-strategisk perspektiv: Finansiering, oppkjøp, salg og fusjon

Et webinar om hvordan du kan jobbe med IP-relaterte spørsmål for å legge til rette for finansiering og oppnå god balanse mellom risiko og muligheter i bedriftens IP-portefølje.

Sjå alle arrangement