Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg.

Finn varemerke, design og patent i Noreg

Vel riktig type einerett

Namn og logo

Få einerett til eit varemerke som skil dine varer og tenester frå andre sine.

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.

Oppfinning

Få patent på oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.


Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

22 Sep. 09.00-10.00

Smart ways to build and grow your company

A live-streamed discussion on how smart use of innovation and IPR can strengthen and secure your business. Experienced leaders and entrepreneurs from a wide variety of industries share valuable knowledge from lessons they have learned along the way.

24 Sep. 10.00-10.45

Smarte avtaler i samarbeid og joint ventures

En samtale om hvordan riktige og smarte avtaler om IPR kan avgjøre din virksomhets avkastning fra samarbeid. Erfarne ledere og gründere deler verdifull kunnskap fra egne erfaringer med bruk av avtaler i samarbeidsprosjekter. 

 

13 Okt. 9.00–15.45

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

Webinar: En patentbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. På dette heldagskurset lærer du hva som kan patentbeskyttes og hvordan en patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn.

15 Okt. 9.00–16.00

Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

Webinar: Beskyttelse av logo, navn og design gir deg enerett til kommersiell bruk. På dette kurset får du grunnleggende informasjon om hvordan du kan beskytte disse verdiene.

Sjå alle arrangement