Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg.

Finn varemerke, design og patent i Noreg

Vel riktig type einerett

Namn og logo

Få einerett til eit varemerke som skil dine varer og tenester frå andre sine.

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.

Oppfinning

Få patent på oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.00.


Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

04 Jun. 8.45–10.30

Varemerke- og designfrokost

Webinar: Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda. 

10 Jun. 9.00–9.45

Piratkopiering

Webinar: Det blir vanskeligere og vanskeligere å skille piratkopiene fra ekte produkter. På dette webinaret ser vi på hva du som innkjøper, importør eller forhandler kan gjøre for å sikre at dere får levert ekte vare.

12 Jun. 8.45–10.30

Forretningshemmeligheter

Webinar: Hva er forretningshemmeligheter og hvordan skiller de seg fra patent. Du lærer også hva du bør tenke på ved samarbeidsprosjekter med andre bedrifter.

Sjå alle arrangement