Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg.

Finn varemerke, design og patent i Noreg

Vel riktig type einerett

Namn og logo

Få einerett til eit varemerke som skil dine varer og tenester frå andre sine.

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.

Oppfinning

Få patent på oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.00.


Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

21 Aug. 09.00-10.00

Smart kartlegging av markedet

Unngå overraskelser i innovasjonsprosessen. Et webinar om hvordan du kan finne og kartlegge eksisterende patent, varemerker og design, som en del av forretningsplanen.

25 Aug. 09.00–10.30

Hvordan ivareta verdiene i bedriften

Et webinar som gir deg innsikt i hvordan bedriften din kan ivareta verdiene på en smart måte i oppstart, vekst og ved eierskifte. Viktige tips fra sentrale aktører.

09 Sep. 8.45–10.30

Patentfrokost

Webinar: Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen i patentverden. Frokostmøtet er for deg som er fullmektig, advokat, jurist eller IPR-ansvarlig.

13 Okt. 9.00–15.45

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

Webinar: En patentbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. På dette heldagskurset lærer du hva som kan patentbeskyttes og hvordan en patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn.

15 Okt. 9.00–16.00

Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

Webinar: Beskyttelse av logo, navn og design gir deg enerett til kommersiell bruk. På dette kurset får du grunnleggende informasjon om hvordan du kan beskytte disse verdiene.

Sjå alle arrangement