Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg

Eg har ein idé

Er ideen din unik? Har du ein strategi og finansiering? Har du sjekka marknaden?

Eg ønskjer einerett

Å ha einerett til å utnytte desse verdiane kan vere avgjerande for suksess.

Eg har ein rett

Rettar gir høve for samarbeid. Ta vare på rettane dine og få mest mogleg ut av dei.

Er ideen din ny? Søk etter varemerke, design og patent i Noreg

Gå til søkjetenesta vår
kundesenter7692_900.jpg

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.

Velg riktig type einerett

Varemerke

Få einerett til ein logo eller eit namn som skil dine varer og tenester frå andres sine.

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.

Patent

Få einerett til oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.