Statistikk

Patentstyret si statistikkteneste viser deg tal og trendar i norsk innovasjon.

statistikk

Døme på statistikk som du kan finne for alle patent-, varemerke- og designsaker som er levert inn i Noreg.

  • Kor mange søknadar blei sende inn frå mitt fylke i fjor?
  • Kor mange av søknadane har norske søkjarar?
  • Frå kva bransje kjem dei fleste patentsøknadane?
  • Kva er saksbehandlingstida for ulike saker?

https://statistics.patentstyret.no/

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: