Miljøsertifisering

Patentstyret ble miljøsertifisert første gang i 2011, og resertifisert i november 2020 gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Miljøsertifiseringen krever at Patentstyret har systematisk og aktivt miljøarbeid innenfor områdene:

  • internkontroll HMS
  • arbeidsmiljø
  • energibruk
  • innkjøp og materialbruk
  • avfalls- og utslippshåndtering
  • transport
  • klimaregnskap

Dette innebærer bla. at vi jobber aktivt med å måle og forbedre arbeidsmiljøet, redusere energiforbruket, stille miljøkrav til våre leverandører, redusere forurensing pga. transport og redusere utslipp i vann.

Patentstyret ønsker med miljøfyrtårnsertifiseringen å ta samfunnsansvar og å bidra til en bedre verden for oss og generasjonene etter oss.

Se Miljøfyrtårn-sertifikatet (PDF-fil)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: