Profesjonell hjelp i søknadsprosessen (varemerke)

Et profesjonelt patentbyrå (fullmektig) kan hjelpe deg med å utarbeide varemerkesøknaden din, samt følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger.

En patentfullmektig er som regel ekspert på alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker.

Norske søkere i Norge

Patentstyret krever ikke at du oppnevner en fullmektig. Vi sender all korrespondanse til deg som søker eller innehaver hvis du ikke har oppnevnt en fullmektig i saken. All korrespondanse fra oss vil hovedsakelig være på norsk.

Søke i andre land

Hvis du skal søke varemerkebeskyttelse i flere land kan du benytte den internasjonale søkeordningen Madridprotokollen, eller leverer en søknad om EU-varemerke direkte til EUs varemerkemyndighet EUIPO. Det er da ingen formelle krav til å bruke profesjonell fullmektig, men å søke internasjonalt kan oppleves komplisert og kostbart. Du bør derfor vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå under hele eller deler av prosessen, også ved innlevering i Norge.

NB: Hvis den norske søknaden bortfaller i løpet av en 5-årsperiode, faller også den internasjonale søknaden. I slike tilfeller er det mulig å omgjøre den internasjonale søknaden til en nasjonal søknad i henhold til regelverket i hvert land der du ønsker varemerkebeskyttelse.

Utenlandske søkere

Utenlandske søkere er ikke pålagt å bruke en fullmektig i Norge, men all kommunikasjon mellom Patentstyret og søker foregår på norsk.

Oversikt over profesjonelle patentbyråer

For en oversikt over de ulike patentbyråene og hva de kan hjelpe deg med, kan du benytte rådgiverbasen på nettsiden iprhjelp.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: