Hva kan du søke patent på?

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Du kan få patent på en oppfinnelse.

Du kan få patent på tekniske produkter, fremgangsmåter eller anvendelser hvis oppfinnelsen er ny, har oppfinnelseshøyde og er mulig å gjenskape.

Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres. For eksempel blodanalyser, datamaskinteknologi og glidelåser.

Oppfinnelsen din må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Du kan ikke få patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis. Du kan heller ikke få patent på et forretningskonsept.

Oppfinnelsen må være ny

Du må ikke gjøre oppfinnelsen kjent for andre før du har levert inn en patentsøknad. I noen tilfeller er det en fordel om den ikke gjøres kjent før etter at du har mottatt en uttalelse om patenterbarheten til oppfinnelsen. Grunnen til dette er at det kan være mangler ved søknaden som gjør at du må sende inn en ny søknad. Da er det viktig at oppfinnelsen ikke har blitt gjort kjent i løpet av tiden som har gått siden innlevering av søknaden.

Har andre sett oppfinnelsen din?

Hvis du vil vise oppfinnelsen din til en potensiell produsent, er det viktig at du presiserer at opplysningene skal holdes hemmelige. Vedkommende bør undertegne en taushetserklæring slik at du ikke risikerer at ideen blir kjent.

Hold ideen hemmelig: Den vanligste feilen en oppfinner gjør, er å offentliggjøre ideen for tidlig. Hvis du avslører ideen før du sender patentsøknaden, har du offentliggjort oppfinnelsen din. Dette kan hindre deg i å få patent.

For eksempel hvis oppfinnelsen din har vært omtalt i tidligere patenter, tidsskrifter eller annen litteratur (gjelder hele verden), eller hvis du har vist den frem på en utstilling eller under et foredrag, eller den er blitt omtalt i en avis, en brosjyre eller enhver muntlige måte.

Har du sett et interessant produkt på en messe?

Et produkt som har vært vist på en messe, vil ikke lenger anses som nytt, og kan derfor ikke patenteres i Norge. Hvis du har sett et interessant produkt på en messe i utlandet og produktet ikke er patentsøkt i Norge, kan du produsere og selge produktet i Norge, med mindre dette ikke strider mot annet regelverk, for eksempel markedsføringsloven.

Oppfinnelsen må ha oppfinnelseshøyde

Oppfinnelseshøyde betyr at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området. Den kan ikke bare være en logisk videreføring av tidligere kjent teknikk. Det vil si at en fagperson innen området ikke direkte eller logisk skal kunne utlede oppfinnelsen fra den kjente teknikken.

Industrielt reproduserbar

Oppfinnelsen skal ha teknisk karakter og være reproduserbar. Det er kun tekniske løsninger som kan patenteres - du kan ikke få patent på et forretningskonsept.

Les mer

Spørsmål

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: