Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».
Hjelm med patent tegning (patent)

1. Hvorfor søke patent?

Et patent kan gi deg et forsprang i markedet

Å utvikle et nytt produkt er ressurskrevende. Et patent er et verktøy som gir deg større muligheter for å sikre din investering og dekke kostnadene som din nyskapning og produktutvikling representerer.

Kort fortalt er et patent viktig fordi det gir deg en dokumentert enerett som kan:

 • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på oppfinnelsen
 • bidra til at du oppnår større markedsandeler
 • bidra til å forebygge konflikter
 • brukes som bevis i en konflikt
 • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
 • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer

Les mer om gode grunner til å søke patent

Er patentbeskyttelse den riktige løsningen for deg? 

Selv om oppfinnelsen din kan patenteres, er det ikke sikkert det er riktig for deg å patentere. Beslutningen om å investere i en patentbeskyttelse bør tas i lys av en kost-nyttevurderinger.

Hvis du kommer til at patent er et nyttig verktøy for deg og du velger å patentere oppfinnelsen din, bør du være forberedt på å kunne forsvare patentet dersom andre gjør inngrep i dine patentrettigheter. Dette krever kunnskap om patentsystemet og kan være kostbart.

Du bør også vurdere om du skal satse på alternative strategier som hemmelighold, publisering, designregistrering eller varemerkebeskyttelse. Les mer om dette på nettsiden vår.

 • Vurder om du har behov for patent
 • Patent er et verktøy som kan brukes i en forretningsplan
 • Å patentere er ressurskrevende og kan være kostbart
 • Det kreves kunnskap og kompetanse for å patentere en oppfinnelse
 • Vurder alternative former for beskyttelse som hemmelighold, registrere design, registrere varemerke

Lær mer om hemmelighold i webinaret «Forretningshemmeligheter». Dette er et opptak av et tidligere kurs som du kan se på når som helst.

Se eksempler på hvordan andre har brukt sine patenter.

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?